Αυτοπροσωπογραφία


Αυτοπροσωπογραφία είναι η απεικόνιση του καλλιτέχνη από τον ίδιο. Εν προκειμένω προσπάθησα να προσδώσω τις προφανείς προδιαγραφές της προσωπικότητάς μου.

Συμμετοχή στο Animasyros 3.0, στο 6ο Athens Animfest, στο Be there! Corfu Animation Festival, στο DVD της Διεθνούς Ημέρας Animation 2011, International Animation Day 2012 Tokyo, Ημέρες Ρεθύμνου 2013 και πρόσκληση για συμμετοχή στο One Minute Film Festival (Βραζιλία).